Läkemedelsföretag utanför LIF

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Sverige

Telefon: 08-544 960 30

E-post: info@evolan.se

Kontorstid: 08.30-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Evolan Pharma AB

Läs mer på vår webbsida