Läkemedelsföretag inom LIF

Grunenthal Sweden AB

Gustav III:s Boulevard 34

169 73 Solna

Sverige

Telefon: 08-643 40 60

E-post: regulatory.se@grunenthal.com

Kontorstid: 08.30-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Grünenthal GmbH Aachen, Tyskland