Läkemedelsföretag utanför LIF

MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L

Calle Monte Esquinza, 30, Bajo, izquiereda

28010 Madrid

Spanien

Telefon: 020-12 70 22

E-post: x@x.se


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L

Läs mer på vår webbsida