Läkemedelsföretag utanför LIF

Kibion AB

Box 303

751 05 Uppsala

Sverige

Telefon: 018 780 88 00

E-post: info@kibion.se

Kontorstid: 08.30-17.15


Företaget deltar inte i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Kibion AB

Läs mer på vår webbsida