Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 60 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 40 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 30 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 80 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 20 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 15 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 10 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-14
Graviditet
Publicerade djurstudier av ett antal anestesi/sederande läkemedel har rapporterat biverkningar på hjärnans utveckling under tidigt stadie i livet
2017-12-14
Varningar och försiktighet
Humörsvängningar, inklusive nedstämdhet, depression och, mindre vanligt, självmordstankar har rapporterats hos patienter behandlade med finasterid 5 mg. Patienter ska övervakas med avseende på psykiska symtom och om dessa inträffar ska patienten uppmanas ta kontakt med läkare.
2017-12-14
Varningar och försiktighet
Synrubbning
Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker.
2017-12-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad från 2 till 3 år
2017-12-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad från 2 till 3 år
2017-12-14
Produkt utgår
Zoledronsyra Seacross kommer att utgå 2017-12-13. Zoledronsyra Seacross kommer att avregistreras 2017-12-13. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-13
Varningar och försiktighet
Synrubbning
Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning.
2017-12-13
Hållbarhet, förvaring och hantering
hållbarheten är ändrad från 2 till 3 år
2017-12-13
Hållbarhet, förvaring och hantering
hållbarheten är ändrad från 2 till 3 år
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Ipratropiumbromid/Salbutamol Cipla har bytt namn till Ipratropium/Salbutamol Orion. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.